اواپراتور کف مخزن شیر سردکن

اواپراتور کف مخزن شیر سردکن


امروزه در اکثر کشورهای توسعه یافته،شرکت های بزرگ صنعتی،با استفاده از علم و تکنولوژی روز دنیا قادر به تجهیز سیستم های سرمایشی و گرمایشی شیر و مواد غذایی با اواپراتور پیلو پلیت می باشند.
شرکت سرد جوش راد نیز با بهره گیری از نیروی متخصص و تکنولوژی جوش لیزر برای اولین بار در ایران ،تحولی عظیم در حوزه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی شیر و موادغذایی را ایجاد کرده است.

این شرکت با تولید مبدل های پیلو پلیت برای اواپراتور شیرسردکن و تجهیزات سرمایشی مواد غذایی دیگر علاوه بر تسهیل امور تولید کنندگان،باعث افزایش سطح کیفی و راندمان بیشتر تجهیزات سرمایشی شیر و مواد غذایی شده است.اواپراتورلیزری پیلو پلیت جایگزین بسیار مناسبی برای مدل سنتی لوله مسی در شیرسردکنو دیگر تجهیزات سرمایشی موادغذایی می باشد. اواپراتورپیلو پلیت با رفع نواقصی که در مدل سنتی لوله مسی می باشد ،باعث افزایش راندمان و کیفیت شیرسردکن های تولید شده در کشور شده است.
در ادامه مقایسه ای بین اواپراتور پیلو پلیت ولوله مسی مشاهده خواهید کرد که شما را در درک مطلب کمک خواهد نمود.